Strony:  1 2 3 4 5 6 Nastźpna strona 
Znaleziono : 57
Nr karty
Rodzaj / Temat dokumentu
Nazwa / zakres dokumentu
Data / znak sprawy
57/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja w sprawie zezwolenia na usuniecie drzewa.
Usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 33/4 poł. w obr. Dalno, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.36.2024.PD
56/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja w sprawie zezwolenia na usuniecie drzew.
Usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr ewid. 157/3, położonej w obrębie ewid. nr 2 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.31.2024.PD
55/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja w sprawie zezwolenia na usuniecie drzew.
Usunięcie 27 sztuk drzew znajdujących się na terenie dróg wojewódzkich nr 147, nr 148 i nr 151 w części położonej, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.24.2023.PD
54/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Informacja dotycząca art.10 kpa, zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.
Usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 33/4 poł. w obr. Dalno, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.36.2024.PD
53/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Informacja dotycząca art.10 kpa, zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.
Usunięcie 27 sztuk drzew znajdujących się na terenie dróg wojewódzkich nr 147, nr 148 i nr 151 w części położonej, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.24.2023.PD
52/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
Obwieszczenie o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji środowiskowej
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Łobez I” o mocy do 85 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej, realizowanej na dz. nr ewid. 20/19 obręb Suliszewice, gm. Łobez.”
0000-00-00
IK.6220.13.2022.MM.22
51/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej.
„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW składającej się z dziesięciu instalacji o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce o nr ewid. 20/33 obręb Suliszewice, gm. Łobez”.
0000-00-00
IK.6220.1.2024.MM.9
50/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW składającej się z dziesięciu instalacji o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce o nr ewid. 20/33 obręb Suliszewice, gm. Łobez”.
0000-00-00
IK.6220.1.2024.MM.8
49/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa i terminie przeprowadzenia oględzin.
Usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 33/4 poł. w obr. Dalno, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.36.2024.PD
48/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa i terminie przeprowadzenia oględzin.
Usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 33/4 poł. w obr. Dalno, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.36.2024.PD
Strony:  1 2 3 4 5 6 Nastźpna strona 
Znaleziono : 57
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!