Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 67
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
67/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub Farm Fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną.
0000-00-00
IK.6220.5.2019.MM
66/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powietrza
Obwieszczenie o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji środowiskowej.
„Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych Łobez 1” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na części działki nr 33/4, obręb ewidencyjny Dalno, gmina Łobez.
0000-00-00
IK.6220.2.2019.MM
65/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powietrza
Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Łobza postanowienia dot. braku potrzeby sporządzenia oceny oddziaływania w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej.
„Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych Łobez 1” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na części działki nr 33/4, obręb ewidencyjny Dalno, gmina Łobez.
0000-00-00
IK.6220.2.2019.MM
64/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew.
Usuniecie drzew rosnących na działce nr 1801/19, poł. w obr. nr 3 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.30.2019.PD
63/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew.
Usunięcie drzew rosnących w ciągu drogi powiatowej ul. Łoźnicka, w części położonej na działce nr 699 w obr. 3 m. Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.25.2018.PD
62/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji- art.10 kpa, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Usuniecie drzew rosnących na działce nr 1801/19, poł. w obr. nr 3 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.30.2019.PD
61/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji- art.10 kpa, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Usuniecie drzew rosnących na działce nr 43, położonej w obrębie ewidencyjnym Grabowo, w gminie Łobez, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4327Z Suliszewice- Byszewo.
0000-00-00
IK.6131.31.2018.PD
60/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji- art.10 kpa, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Usunięcie drzew rosnących w ciągu drogi powiatowej ul. Łoźnicka, w części położonej na działce nr 699 w obr. 3 m. Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.25.2018.PD
59/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
„Budowa Elektrowni Słonecznej „PV Łobez 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 1 MW na działce nr 106/11, obręb 2 miasta Łobez, gm. Łobez.”
0000-00-00
IK.6220.3.2019.MM
58/2019 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Wezwanie do usunięcia braków wniosku.
Usuniecie drzew rosnących na działce nr 56/2, poł. w obr. Radowo Małe, w gminie Radowo Małe.
0000-00-00
IK.6131.31.2019.PD
Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 67
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!