Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 112
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
112/2018 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew.
Usunięcie drzew znajdujących się w pasie drogi powiatowej nr 4369Z ul. Komuny Paryskiej na odcinku obejmujących działkę nr 110, położoną w obrębie nr 1 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.18.2018.PD
111/2018 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji- art.10 kpa, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Usunięcie drzew znajdujących się w pasie drogi powiatowej nr 4369Z ul. Komuny Paryskiej na odcinku obejmujących działkę nr 110, położoną w obrębie nr 1 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.18.2018.PD
110/2018 Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.
Usunięcie drzew znajdujących się w pasie drogi powiatowej nr 4317Z Karwowo- Smorawina na odcinku obejmujących działkę nr 11/3, położoną w obrębie Karwowo, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.56.2017.PD
109/2018 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania.
Usunięcie drzew znajdujących się w pasie drogi powiatowej nr 4317Z Karwowo- Smorawina na odcinku obejmujących działkę nr 11/3, położoną w obrębie Karwowo, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.56.2017.PD
108/2018 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji- art.10 kpa, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Postępowanie dotyczące naliczonych opłat za usunięcie jednego drzewa gatunku klon pospolity, naliczonych w decyzji Burmistrza Łobza z dnia 28 lipca 2015r., znak: IK.6131.52.2015.PD.
0000-00-00
IK.6131.44.2018.PD
107/2018 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew.
Usuniecie drzew rosnących na działce nr 17137, poł. w obr. nr 1 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.32.2018.PD
106/2018 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego naliczonych opłat za usunięcie jednego drzewa, naliczonych w decyzji Burmistrza Łobza z dnia 28 lipca 2015r., znak: IK.6131.52.2015.PD.
Postępowanie dotyczące naliczonych opłat za usunięcie jednego drzewa gatunku klon pospolity, naliczonych w decyzji Burmistrza Łobza z dnia 28 lipca 2015r., znak: IK.6131.52.2015.PD.
0000-00-00
IK.6131.44.2018.PD
105/2018 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powietrza
Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu.
Budowa Centrum Logistycznego wraz z infrastrukturą techniczną w Łobzie.
2018-10-26
IK.6220.8.2018.MM
104/2018 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powietrza
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.
Budowa Centrum Logistycznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Łobzie.
0000-00-00
IK.6220.9.2018.MM
103/2018 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa.
Usuniecie drzewa znajdującego się na działce nr 10/32, położonej w obrębie ewidencyjnym Połchowo, gmina Węgorzyno, powiat Łobeski.
0000-00-00
IK.6131.36.2018.PD
Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 112
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!